um 1

ԻՆՉՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԵԼ

Պարզապես այցելեք մեր գրասենյակ ցանկացած օր, բացի կիրակիից, առավոտյան 10:00-ից երեկոյան 21:00, Տերյան 89 հասցեով (հեռ. 010 58 48 68) և գրանցվեք ցանկացած դասընթացի:Եթե ունեք հարցեր, համեցեք մեր Հ.Տ.Հ. /Հաճախ Տրվող Հարցեր-ի/ բաժին կամ զանգահարեք 010 584868