Դասընթացը կներառի

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 • գործառնությունների գրանցում
 • հաշվապահական հաշվառում
 • հարկային հաշվառում
 • պրակտիկ հաշվապահություն
 • հաշվապահական քաղաքականություն
 • կառավարչական հաշվապահություն
 • ֆինանսական հաշվապահություն
 • հաշվետվություններ պլանավորման և վերահսկողության համար
 • պարբերական հաշվետվություններ
 • աուդիտի գործընթացը
 • իրավա-օրենսդրական միջավայր
 • հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրեր. 1C, ՀԾ Հաշվապահ

Comments are closed.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.